En compliment del que es preveu a la Llei 19/2013 de 9 de desembre sobre transparència, accés a la informació pública i bon govern i la decisió de l’Assemblea General Ordinària de l’Associació Jove Orquestra de ponent del dia 31 de gener de 2015, posem a disposició pública els següents documents.